Hoe werkt het?

Mensen hebben soms grote financiële problemen en komen daar dan zelf niet meer uit. Bewindvoerders kunnen daarbij helpen.

We beseffen dat dat een hele stap is. Niemand vindt het prettig om het beheer van zijn of haar geld uit handen te geven. Om niet meer zelf te kunnen beslissen wat je met je geld doet. Maar soms is dat nodig.

Bij Eropaf! Ondersteuning werken bewindvoerders die zoveel mogelijk aansluiten bij wat mensen zelf kunnen.

Onze werkwijze is als volgt: eerst brengen we in kaart hoe iemands financiële situatie ervoor staat, daarna brengen we deze op orde. Als er schulden zijn, stellen we een overzichtelijk schulddossier op en vragen we een schuldregeling aan.

Na afloop van de schuldregeling kijken we welke mogelijkheden er zijn zodat mensen zelf hun financiën weer kunnen gaan regelen. In samenspraak onderzoeken we wat daarvoor nodig is.

De voordelen van Eropaf! Ondersteuning:

  • Laagdrempelig contact

Wij onderscheiden ons van veel andere bewindvoerders door onze persoonlijke inzet en het laagdrempelige contact.

  • Samen met de omgeving

Wij zetten ons ervoor in om de sociale omgeving van de onder bewind gestelde te betrekken bij deze periode van financieel herstel.

Eventueel zoeken we voor de ondersteuning samenwerking met vrijwilligers.

  • Zo kort mogelijk

Het beschermingsbewind dient wat ons betreft van zo kort mogelijke duur te zijn: de ondersteunde dient zo snel mogelijk weer ‘back to normal’ te gaan.