Bewindvoerders

Onze beschermingsbewindvoerders gaan te werk vanuit de Eropaf!-gedachte. Kernbegrippen hierbij zijn:

  • zorgen dat de cliënt (en diens omgeving) zoveel mogelijk de regie behoudt
  • actief zoeken naar manieren om het bewind zo kort mogelijk te laten duren
Imelda Diepstraten
Erna de Goede
Anton Kwakkenbos
Darifa El Mahdioui
Hanna Nuesink
Elles Visser
Erik Wals

Uiteraard is ook het creëren van financiële en administratieve rust en stabiliteit van groot belang. We hebben de kwaliteit van de financiële bewindvoering hoog in ons vaandel staan. Daarbij gaan de mensen voorop.

Eropaf! beschermingsbewindvoerders zijn uitgesproken maatschappelijk ondernemers.