Bewindvoerders

Onze beschermingsbewindvoerders gaan te werk vanuit de Eropaf!-gedachte. Kernbegrippen hierbij zijn:

  • zorgen dat de cliënt (en diens omgeving) zoveel mogelijk de regie behoudt
  • actief zoeken naar manieren om het bewind zo kort mogelijk te laten duren

Uiteraard is ook het creëren van financiële en administratieve rust en stabiliteit van groot belang. We hebben de kwaliteit van de financiële bewindvoering hoog in ons vaandel staan. Daarbij gaan de mensen voorop.

Eropaf! beschermingsbewindvoerders zijn uitgesproken maatschappelijk ondernemers.