Veel belangstelling voor training ‘Maatschappelijk Bewindvoeren’

 

In samenwerking met Stichting Eropaf! heeft bewindvoerdersorganisatie Zelfredsamen de goed bezochte training ‘Maatschappelijk Bewindvoeren’ voor bewindvoerders ontwikkeld. Doel van de training is de zelfredzaamheid van rechthebbenden concreet in de praktijk te brengen.

Het bewindvoerderschap is een jong vak, dat in haar uitoefening steeds professioneler aan het worden is. Beschermingsbewind bestaat in Nederland sinds 1982. De maatregel is bestemd voor mensen die niet in staat zijn om hun financiële zaken zelf te regelen. Ook mensen met problematische schulden kunnen onder bewind gesteld worden. De bewindvoerder beheert het vermogen van degene die onder beschermingsbewind staat.

Bedoeling van bewindvoering is om de financiële belangen van de betrokkene te beschermen en misbruik van zijn of haar situatie te voorkomen. De bewindvoerder heeft dus een belangrijke maatschappelijke taak. Het gaat om meer dan het beheren van de financiën van de rechthebbende. Het gaat er ook om de rechthebbende te leren zijn zaken zelf te behartigen. Het is voor een bewindvoerder op zich maar al te gemakkelijk om de administratie even over te nemen en af te handelen. Maar uiteindelijk schiet de rechthebbende daar niets mee op. Zodra de periode van bewindvoering achter de rug is, vervalt hij weer in zijn oude fouten. Bovendien: hoe meer taken de bewindvoerder op zich neemt, hoe groter de kans wordt dat hij fouten maakt of dingen vergeet. Dingen die de bewindvoerder conform de wet- en regelgeving moet uitvoeren.

De recent ontwikkelde training is bedoeld om bewindvoerders bewust te maken van hun maatschappelijke opdracht. Daarbij wordt ingegaan op de context (wettelijk, politiek, maatschappelijk), achterliggende theorie en de concrete toepassing van het vak. Dit laatste gebeurt in rollenspellen met behulp van acteurs, wat de bewindvoerders in staat stelt zich in te leven in de positie van rechthebbende.

Al met al levert de training een aantal belangrijke tools voor de bewindvoerder om zijn praktijk een maatschappelijke meerwaarde te geven. Om enkele te noemen: het gebruikmaken van het sociale netwerk van de rechthebbende, het stimuleren van de zelfregie en het leveren van maatwerk in de vorm van een persoonlijk plan van aanpak. Dit alles vanuit het streven om mensen op verantwoorde wijze het eigenaarschap over hun problemen terug te geven.

Komend jaar worden in ieder geval nog eens twee trainingen georganiseerd (één in het voorjaar en één in het najaar). Kijk voor meer informatie op de website: http://www.zelfredsamen.nl of lees het artikel in Zelfmagazine (PDF) via de website Eropaf.nl: http://eropaf.nl/index.php/maatschappelijk-bewindvoeren/

Volg ons:
© Stichting Eropaf! 2017