Opdrachtgevers: wie geeft opdracht tot ondersteuning of bewindvoering?

Opdrachtgevers van Eropaf! ondersteuning zijn zeer divers. Hier geven we per werksoort aan wie dat kunnen zijn.

Aanmelding voor Eropaf! Ondersteuning

Aanmeldingen voor ondersteuning komen van gemeenten via de maatschappelijke dienstverlening, van woningcorporaties, van andere schuldeisers, van werkgevers of andere verwijzers. Soms ook kiezen deelnemers ervoor om hun eigen traject te betalen, omdat zij de meerwaarde ervan zien.

Deze partijen kopen de Eropaf!-ondersteuning in per klant. Een cruciaal kenmerk van de Eropaf! benadering is het persoonlijk contact in de relatie. Dat geldt ook voor opdrachtgevers. Tussentijdse rapportages – die de klant liefst zelf samenstelt – worden persoonlijk gericht aan medewerkers die de opdrachtgever vertegenwoordigen.

Onze contactpersoon is niet een anonieme afdeling incasso, maar bijvoorbeeld een medewerker van deze afdeling. Niet de afdeling personeelszaken, maar een medewerker van deze afdeling. Zo ook is niet de afdeling schuldhulpverlening de contactpersoon, maar wel een schuldhulpverlener van die afdeling. Wij vragen om een persoon met wie de deelnemer en/of de ondersteuner kan communiceren.

Deze personen vertegenwoordigen de opdrachtgever gedurende de hele periode van ondersteuning. Voor partijen die niet aan deze voorwaarde van persoonlijk contact willen of kunnen voldoen werkt Eropaf! Ondersteuning niet. 

Aanmelding voor Eropaf! Bewindvoering

Gemeenten zijn vaak de financierder van de bewindvoering. Bewindvoering stellen ze vaak als voorwaarde voor verdere schulddienstverlening. Uiteraard kunnen ook andere partijen contact met ons opnemen. Dan onderzoeken we de mogelijkheden.

Onze werkwijze is erop gericht de duur van een bewind minimaal te houden. Hier hebben gemeentes in financieel opzicht een direct belang: zij zijn via de Bijzondere Bijstand, veelal financierders van het bewind.

Tijdens de aanvraag voor schulddienstverlening stellen gemeentes regelmatig als voorwaarde dat cliënten eerst onder bewind worden gesteld. Als beschermingsbewind is gerealiseerd en er sprake is van een stabiele inkomens-, woon- en leefsituatie, kan een cliënt zich opnieuw aanmelden voor schulddienstverlening. Gemeenten kunnen deze cliënten direct aan ons verbinden.

Contact opnemen?

Contact opnemen met Eropaf! Ondersteuning kan via het formulier op de contactpagina of via het sturen van een mail.

Volg ons:
© Stichting Eropaf! 2017