Onze partners

Eropaf! heeft vele partners. Hier beschrijven we de partners met wie we samen optrekken in het ondersteunen van mensen met financiële vragen.

MESIS – We kunnen het screeningsinstrument van Mesis inzetten om een beeld te krijgen van iemands vaardigheden en om risicofactoren en aandachtspunten te analyseren. Mede op basis hiervan kunnen ondersteuners en deelnemers samen een leeragenda opstellen. Mesis is ontwikkeld door Nadja Jungmann (lector Schulden en Incasso, Hogeschool Utrecht) en Roeland van Geuns (lector Armoede en Participatie, Hogeschool van Amsterdam).

Praktikos – biedt scholingen voor bewindvoerders met nadruk op zelfbeheer, het hervinden van autonomie, het aangaan en behouden van de relatie en op samenwerken. Zij belichten nadrukkelijk ethische kanten van de ondersteuning. Precies zoals wij er ook naar kijken. Praktikos organiseert en verzorgt oa de initiële training van de Eropaf! Ondersteuners als de deskundigheids-bevordering en ‘terugkomtrainingen’.

En Verder opleidingen biedt erkende post HBO beroepsopleidingen en stagemogelijkheden in schuldhulpverlening, beschermingsbewind en budgetcoaching in de geest van het Eropaf!-gedachtengoed. Hun opleidingen en trainingsdagen zijn pragmatisch, innovatief en gericht op actualiteiten en toepassing van nieuwe beleidsinstrumenten. 

Over Rood – biedt ondernemers (ZZP-ers) met financiële problemen software om hen te helpen. Zij leren van elkaar via groepstrainingen en het mobiliseren van talenten. Ook het van elkaar leren en doorgeven van opgedane kennis tijdens de ondersteuning is een onderdeel waar Over Rood mee bezig is. We trekken hierin samen op.

Stratech – biedt een flexibel en gebruiksvriendelijk cliëntvolgsysteem dat financieel inzicht en overzicht verschaft. Doordat de software modulair is opgebouwd kan deze aansluiten op de gehele sociaal financiële dienstverlening. Stratech helpt bij het realiseren van een volledig klantbeeld en mogelijke oplossingen voor cliëntproblematieken.

Meeùs – verzorgt de beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Eind 2006 sloegen Meeùs en Unirobe de handen inéén, waardoor de Meeùs Groep overging in de Unirobe Meeùs Groep.

Volg ons:
© Stichting Eropaf! 2017