Eropaf! Ondersteuners en Bewindvoerders met veel ervaring

Eropaf! ondersteuners en bewindvoerders hebben een opleiding en werkervaring in de sociale sector. Ze hebben een uitgesproken affiniteit met het ondersteunen van mensen bij het weer grip krijgen op hun financiën. Met name de houding ten opzichte van de ondersteunde is doorslaggevend in hoe zij werken.

Voordat zij bij ons aan de slag gaan onderzoeken we hun houding, ervaring en expertise. We bieden hen de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen in de Eropaf! werk- en -denkwijze.

Eropaf! Ondersteuners

Op basis van onze overeenkomst kunnen Eropaf! ondersteuners gebruik maken van alle andere support die Eropaf! Ondersteuning biedt. Dit zijn: een centraal geregeld dossier- en beheersysteem, onderlinge vervanging bij ziekte en verlof, deskundigheidsbevordering, afspraken over de beroepsaansprakelijkheids-verzekering – en bovenal onderlinge scherpte op hoe we werken en wat we doen.

Eropaf! ondersteuners die werkzaam zijn binnen dezelfde stad of regio hebben regelmatig contact met elkaar (intervisie, opfriscursussen) en vervangen elkaar bij ziekte, vakantie of calamiteiten. Zo garanderen we continuïteit. Alleen of gezamenlijk onderhouden zij contacten met opdrachtgevers, samenwerkingspartners en instellingen die ook bij de klanten betrokken zijn. Op congressen en bijeenkomsten vertellen we over hoe we werken, sparren we over de knelpunten en de ontwikkelingen.

Eropaf! Beschermingsbewindvoerders 

Beschermingsbewindvoerders die met Eropaf! Ondersteuning een overeenkomst aangaan kiezen er uit overtuiging voor om vanuit de Eropaf! gedachte te werken. Kernbegrippen hierbij zijn: zoveel mogelijk regie bij de cliënt en zijn/haar omgeving leggen en actief zoeken naar manieren om het bewind zo kort mogelijk te laten duren. Uiteraard zijn ook het brengen van financiële en administratieve rust en stabiliteit van groot belang: de kwaliteit van de financiële bewindvoering moet van hoog niveau zijn. Zoveel mogelijk cliënten bedienen en streven naar een zo hoog mogelijke omzet past niet bij ons gedachtegoed. Eropaf! Ondersteuners en Beschermingsbewindvoerders zijn uitgesproken maatschappelijk ondernemers.

Volg ons:
© Stichting Eropaf! 2017