Louise de Boer

Tijdens mijn opleiding voor maatschappelijk werk begeleidde ik mensen in de schuldhulpverlening. Ik merkte toen en nu nog, dat de schuldproblematiek mij echt persoonlijk raakt. Overheid en instanties verwachten steeds meer van burgers, mensen raken gemakkelijk verstrikt in wetten en regels. Dat levert onrechtvaardige situaties op waar ik me graag voor inzet. Ondanks de problemen heb ik gezien dat mensen ontzettend veerkrachtig en creatief zijn in hun pogingen het hoofd boven water te houden. Dat motiveert mij om ook mijn beste beentje voor te zetten voor deelnemers.

Louise de Boer, 06-24284339    LinkedIn

Volg ons:
© Stichting Eropaf! 2017