Handige links op het internet

Ook websites informeren u over financiële regelingen, toeslagen en schuldhulp. Hier vindt u een aantal handige links naar organisaties die u mogelijk op weg kunnen helpen.

Verhoog uw inkomen:

belastingdienst.nl/toeslagen (informatie over verschillende soorten toeslagen)
www.svb.nl (o.a. kinderbijslag, AOW)
www.hetcak.nl (Vaststellen van hoogte wettelijk verplichte eigen bijdragen voor geleverde zorg)
www.lbio.nl (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (alimentatie))
www.nibud.nl/berekenuwrecht (checken of u krijgt waar u recht op heeft)

Verlaag uw uitgaven:

www.bghu.nl (kwijtschelding gemeentelijke heffingen)

Over schulden:

www.schuldinfo.nl (informatie over schulden voor de professional)
www.uitdeschulden.nu (‘de website van SchuldHulpMaatje’)
www.zelfjeschuldenregelen.nl (veel informatie over het zelf oplossen van schulden)
www.bkr.nl/Consumenten (welke kredieten heeft u nu en de afgelopen 5 jaar gehad)
zorgwijzer.nl (informatie over de regeling wanbetalers)
www.cjib.nl  (opvragen openstaande boetes)
www.wsnp.rvr.org (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen)

Volg ons:
© Stichting Eropaf! 2017