Financieel Zelfbeheer

Met behulp van de medewerkers van Financieel Zelfbeheer kun je zelf, of samen met een professionele ondersteuner, je financiën weer op orde krijgen.

Je krijgt persoonlijke ondersteuning en kunt daarbij gebruik maken van praktische hulpmiddelen om je financiën bij te houden.

Wij bieden vooral een steun in de rug: budgetbegeleiding waarbij je zelf aan het roer blijft staan en met coaches en bewindvoerders die zichzelf overbodig maken wanneer dit verantwoord is.

Reinier Nieuwenhuis

Mijn missie is om zoveel mogelijk mensen te laten participeren in de samenleving.

De afgelopen 5 jaar heb ik voornamelijk gewerkt aan het verbeteren van de positie van mensen die in armoede leven. Momenteel werk ik onder meer voor de Coöperatieve Opleiding voor Ervaringsdeskundigen in Armoede en Sociale Uitsluiting (Coeva) in Amsterdam. Daarnaast coach ik vrijwilligers van een buurthuis in Amsterdam Oost. Ook ben ik bestuurslid van Buurthuis de Archipel in Amsterdam Oost.

Ik ben 63 jaar oud en Ik heb Politieke Wetenschappen gestudeerd. Na mijn studie ben ik al snel de wereld van reïntegratietrajecten en activering ingegaan in de Amsterdamse Bijlmermeer, vanwege mijn behoefte aan maatschappelijke relevantie in mijn werk. Ik was verantwoordelijk voor de opzet van een dienstencentrum waar mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring konden opdoen. Later heb ik in Almere bij het arbeidsbureau gewerkt en heb ik aan de wieg gestaan van het Centrum voor Werk en Inkomen.

Reinier Nieuwenhuis, 06 – 83250116, Linkedin

Ton Smeets

Via Eropaf! wil ik actief helpen aan het oplossen van problemen van mensen met problematische schulden. Dat betekent: samen met betrokkenen kiezen voor die oplossing die het best aansluit bij hun wensen. Soms moeten daarvoor knopen worden doorgehakt. Het is in alle opzichten het beste als cliënten dat zelf doen. Zelfredzaamheid met eigenwaarde staan bij mij dan ook voorop.

Gedurende 24 jaar was ik algemeen directeur bij een drukkerij. Daar werd ik af en toe geconfronteerd met schulden van werknemers. Ik merkte toen hoe er soms misbruik gemaakt werd van mensen in moeilijke financiële situatie. Ik merkte ook dat werknemers zich machteloos voelden tegenover incassobureaus en andere financiële instanties. Dat gevoel werkt verlammend en verergert de situatie.

Na beëindiging van mijn loopbaan bij de drukkerij, ben ik vrijwilligerswerk gaan doen bij de Regenboog Groep. Daar heb ik diverse mensen begeleid naar schuldhulpverleningstrajecten.

Ton Smeets,  Linkedin

Volg ons:
© Stichting Eropaf! 2017