Deelnemers: wie ondersteunen we?

De mensen die wij ondersteunen kampen met (beginnende tot ernstige) financiële problemen. Bij aanmelding maakt het niet uit of iemand zzp-er is, in loondienst, een onregelmatig inkomen heeft, een huis huurt of bezit, enzovoort. Zaken die een rol spelen bij (het ontstaan van) de materiële problematiek komen tijdens de ondersteuning of bewindvoerder vanzelf aan de orde en zijn geen reden tot weigering bij de voordeur. Wat ons betreft ons kan iedereen deelnemen.

Ondersteuning

Onze deelnemers vinden bij ons de (veelal digitale en daarmee dus altijd beschikbare) faciliteiten die handig en nodig zijn bij de aanpak van hun problematiek. De ondersteunde bepaalt, bij voorkeur samen met mensen uit het sociale netwerk, zelf wat zijn of haar doelen zijn. Om hierbij behulpzaam te zijn hebben we verschillende methoden beschikbaar. Vervolgens wordt samen met de ondersteuner bekeken wat er voor nodig is om de gestelde doelen te bereiken. Als blijkt dat de ondersteunde moeite heeft dit geheel zelfstandig uit te voeren, kijken we naar duurzame mogelijkheden om hierin steun te vinden. Denk hierbij aan het inzetten van de eigen omgeving of vrijwilligers. Ook kunnen wij onze cliënten in groepen samenbrengen waarbinnen zij elkaar kunnen ondersteunen en verder helpen.

Bewindvoering

Wij accepteren iedereen over wie door de rechter beschermingsbewind wordt uitgesproken. Onze specifieke vaardigheid is het stimuleren en ondersteunen van onder bewind gestelden om zo snel mogelijk weer zelf de volledige verantwoordelijkheid te nemen. Hierbij kijken wij ook actief naar de mogelijkheid om de sociale omgeving van de onder bewind gestelde te betrekken en/of zoeken wij samenwerking met vrijwilligers. Het beschermingsbewind dient wat ons betreft van zo kort mogelijke duur te zijn: de ondersteunde dient zo snel mogelijk weer naar ‘back to normal’ te gaan. Waarbij een tijdje Ondersteuning ‘light’ desgewenst een goede tussenstap naar volledige zelfstandigheid kan zijn. Onder bewind gestelden met de wens om zo snel mogelijk weer helemaal zelf de verantwoordelijkheid te nemen, zo nodig met steun uit de naaste omgeving, zijn voor beschermingsbewind bij Eropaf! Ondersteuning aan het juiste adres.

Volg ons:
© Stichting Eropaf! 2017