Certificering en ANBI-status

Eropaf! Ondersteuning werkt, net als de coöperatie Eropaf! & Co, op basis van een licentie-overeenkomst met de stichting Eropaf!

Bestuur Eropaf!:
Martin Stam: voorzitter
Jeroen Boudewijn; penningmeester
Christophe Geuskens en Nathalie Boerebach; algemeen bestuursleden
Beloningsbeleid: geen beloning, alleen onkosten.

De stichting Eropaf! is houder en hoeder van het Eropaf!-gedachtegoed en ziet toe op borging hiervan bij de organisaties met wie zij een licentie-overeenkomst is aangegaan.

De stichting Eropaf! heeft sinds november 2013 de ANBI-status. De Belastingdienst omschrijft ANBI als volgt: ‘Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.’ Bron: Wat is een ANBI?

Volg ons:
© Stichting Eropaf! 2017