Bram Vat, bewindvoerder en trainer

Ik ben ooit begonnen als psychiatrisch verpleegkundige en maatschappelijk werker in de psychiatrie. Na een Voortgezette Opleiding HBO heb ik organisatie- en verzorging sociologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Vervolgens heb ik 25 jaar als adviseur gewerkt in de zorg, onderwijs, de Rijksoverheid en gemeenten.

Daardoor kwam ik onder meer in aanraking met de veranderingen in het sociaal domein, de ontwikkelingen rond persoonsgebonden budget en mensen die in aanraking kwamen met schuldsanering, bewindvoering en zelfbeheer.

Nu wil ik mij meer richten op het ondersteunen van mensen met complexe schulden en schuldzelfbeheer. Gezien mijn ervaringen met grote bewindvoerders praktijken kies ik bewust voor Eropaf! De visie en uitgangspunten sluiten goed aan bij mijn persoonlijke overtuigingen: maatschappelijke bewindvoering met voldoende tijd en betrokkenheid!

Zoek je een bewindvoerder in de regio Overijssel dan kan je bij mij terecht.

Contact opnemen met Bram?

Bram Vat
Eropaf! Ondersteuning Overijssel
Chris Lebeaustraat 4 I 1062 DC Amsterdam
Postbus 9456 I 1006 AL Amsterdam

T (06) 106 327 18
E vat.bewind@eropaf.nl

W www.eropafondersteuning.nl

LinkedIn

Volg ons:
© Stichting Eropaf! 2017